Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 augustus betalen 50% van de jaarlijkse bijdragen.

Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 november betalen pas contributie in het nieuwe jaar.

De contributie voor 2018 is vastgesteld op:

  • Lid (vanaf 18 jaar)    € 50,00
  • Partnerlidmaatschap  € 15,00
  • Jeugdlidmaatschap    € 15,00
Een jeugdlidmaatschap (= tot 18 jaar) kan slechts lid worden verkregen wanneer één der ouders lid is.
In het geval dat er nog geen ouder lid is moeten zowel gegevens van ouder als kind worden verstrekt, dus dan svp 2 formulieren invullen.

 

Beëindiging van het lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.

Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, bij voorkeur per mail aan:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Welke voor één december van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Vermeld bij uw eventuele opzegging svp naam en adres.