Er iimagesfacebooks een facebook pagina, die door leden van de vereniging wordt bijgehouden. Deze pagina valt niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Toch verwijzen wij hier graag naar.