logoWSVGHwebsite h150
wintermaaltijd

Hierbij attenderen wij u op de vignetplicht die geldt per 1 januari 2022 bij varen in en door Amsterdam met de introductie van het Doorvaartvignet met de mogelijkheid tot ’24 uur afmeren’.

Alle informatie hierover vindt u op www.amsterdam.nl/varen. Via deze pagina is kopen en activeren van vignetten mogelijk.

Uitgezonderd van de vignetplicht zijn roeiboten en zeilboten zonder motor die toebehoren aan een onderwijsinstelling of opleidingsinstituut en die niet worden verhuurd. Daarnaast geldt ook geen vignetplicht voor een kano, kajak of opblaasbare boot zonder harde bodem, die uitsluitend wordt voortbewogen op spierkracht en waar geen motor aan boord is.

wintermaaltijd

Door de onzekere corona maatregelen voor de horeca, heeft het bestuur besloten om de wintermaaltijd, die gepland stond voor  zaterdag 29 januari, uit te stellen naar februari.

We houden jullie op de hoogte!

verzegeling

 Verzegelingsplicht uitgesteld, overgangstermijn opgenomen.
In een reactie van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat op de voortgang van de besluitvorming rondom de verzegelingsplicht voor toiletwater lozing, is bekend geworden dat deze in ieder geval met een half jaar is uitgesteld naar januari 2023. Daarnaast is ook een overgangstermijn bevestigd. Hoe lang deze termijn zal zijn, is nog niet duidelijk.
 

Het is goed nieuws dat de verzegelingsplicht is uitgesteld en dat een overgangstermijn ook een zekerheid is. Het Watersportverbond zal blijven pleiten dat de termijn minimaal vijf jaar wordt. Die vijf jaar zijn onmiskenbaar nodig om de voorzieningen op de wal, zoals voldoende uitpompstations in havens en langs de vaarweg, te kunnen realiseren. Daarnaast hebben watersporters die tijd nodig om hun boot gereed te maken met een alternatief. Het voornaamste probleem is dat het alternatief, bijvoorbeeld een zuiveringsinstallatie, nog niet op de markt verkrijgbaar is. 

 

beker

 

De uitslagen van de zomeravondwedstrijden en de snertrace zijn bekend. Klik hier voor de uitslagen.

 

 

(advertentie)

(advertentie)

(advertentie)

ruudkooij
pijl naar boven