logoWSVGHwebsite h150

Met het verzenden van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver zich te onderwerpen aan de reglementen en bepalingen van deze wedstrijden en accepteert het privacybeleid van Gooierhaven en AVOH. De registratie is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld van €25,00 voor 1 mei 2020 op rekening NL26INGB0000731805 t.n.v. WSV Gooierhaven met vermelding van ZA_2020.

Indien het startnummer niet bekend is, dient u dit op te vragen bij de wedstrijdcommissie.

Inschrijfformulier Zomeravondwedstrijden


Naam
E-mail:*
Telefoon:*
-
Bootgegevens*
Wedstrijdgegevens*
Word Verification:
pijl naar boven