logoWSVGHwebsite h150

nieuws.

Mededelingen: Actuele zaken en belangrijke mededelingen rond wedstrijden, tochten en activiteiten. Voor algemene informatie over zeilwedstrijden en zeiltochten zie: Zeilen. Voor algemene informatie over motorboottochten, zie MBC.

TKN

 RWS gaat dit jaar de betonning rond de bekende ondiepte op het Gooimeer beter regelen.

Het is allemaal wat krap, maar ze hebben wel hun best gedaan om zoveel mogelijk diep water beschikbaar te maken en tegelijkertijd de watersporters net buiten de hoofdvaargeul om goed langs de ondiepte te leiden. Dit jaar maar eens aankijken hoe het allemaal zal gaan.

wedstrijdgebied3840

TKN

Ook dit jaar geeft Le Sablerolles van onze zustervereniging AVOH weer diverse cursussen, zoals Klein Vaarbewijs 1 & 2, Modern Splitsen en Opfriscursus TKN en uitleg Reeds Almanak.

Deelname staat ook open voor leden van Gooierhaven. Voor verdere informatie klik hier.

pijl naar boven