We hopen natuurlijk dat u zich thuis voelt in de vereniging en u zich in uw hobby gesteund voelt door de vereniging.

Maar is opzegging toch aan de orde dan kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden met ingang van een nieuw verenigingsjaar.
Opzegging uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur per e-mail aan het secretariaat.
Opzeggingen dienen voor één december van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris te zijn.
Vermeldt bij uw eventuele opzegging s.v.p. naam en adres.